Naše usluge

TRANSPORT

icon

KAMIONI ZA TRANSPORT

Raspolažemo sa 70 kamiona.

icon

CISTERNE

Raspolažemo sa 30 cisterni kapaciteta od 25.000 do 26.000 litara namenjenih samo za ljudsku ishranu, kao što su sokovi, mleko i vino. Izrađene su od nerđajućeg materijala sa termičkom izolacijom svih komora i svaka cisterna poseduje svoj fabrički sertifikat.

icon

HLADNJAČE

Raspolažemo sa 30 novih, moderno i savremeno opremljenih hladnjača sa sofisticiranom opremom za komunikaciju i praćenje, pa svojim klijentima pružamo i usluge transporta u temperaturnom režimu od -25oC do +25oC.

icon

CERADE

Raspolažemo sa 15 cerada.