OPIS POSLA - IZVOĐENJE RADOVA

Delatnost firme u oblasti samostalnog izvođenja radova, oblast vodoprivrede, počela je sredinom 2020. godine saradnjom sa Srbijavodama u projektu „Modernizacija hidrosistema – Pančevački rit na teritoriji grada Beograda – I faza“.

Firma je, zajedno sa još dva partnera, sredinom septembra 2020. godine počela radove na I fazi modernizacije Pančevačkog rita. Konkretno, krenulo se sa radom na uređenju kanalske mreže počevši od uklanjanja vegetacije u pojasu inspekcijske staze, pa do izmuljenja kanala koji su godinama imali problema sa redovnim održavanjem. Deonica koju firma radi obuhvata preko 60 kanala na potezu od Borče do Besnog foka i mesta Vrbovski, u ukupnoj dužini od oko 80km.

Kako se izvode radovi?

Samo izvođenje radova izvodi se u nekoliko faza. Uklanjanje vegetacije najsavremenijim mašinama tarupima kako montiranim na bagerima, tako i sa mašinom samohodni tarup koja u velikoj meri ubrzava i olakšava sam rad. Takođe, savremenom opremom, nakon uklanjanja vegetacije, vade se panjevi i uredjuje obala kanala kako bi se u završnoj fazi sređivanja iz kanalske mreže izvadio mulj nataložen godinama, kao i akvatična vegetacija koja u mnogome smanjuje sam kapacitet kanala pa samim tim i otežava prihvat viška vode, ali i stvara probleme prilikom navodnjavanja plodnog zemljišta nekada u vlasništvu PKB, a sada Aldahre. Pomoć u radu firma ima od strane inženjera geodezije koji se staraju da sve bude izvedeno prema projektu kako bi se obezbedila prava funkcionalnost kanalske mreže.

Koliko ljudi je angažovano na ovom projektu?

Na ovom projektu je angažovano i adekvatno ljudstvo, rukovaoci građevinskih mašina koji su obučeni da u potpunosti obezbede optimalno iskorišćenje kvalitetne opreme. Sam tim ljudi prati i organizuje tim inženjera specijalizovanih za ovu vrstu posla.
Mehanizacija koja omogućava da se ovaj projekat sprovodi nesmetano sastoji se od više bagera težine od 21 do 40 tona sa normalnim dužinama ruku, ali i sa dugim rukama od kojih je najduža 25m. Pored bagera, od mehanizacije firma koristi još nekoliko buldožera težine 20-25t, samohodni tarup koji ima i kapacitet uklanjanja drvenaste vegetacije preko 2,5ha/dan, više kamiona i dampera za odvoženje komunalnog otpada i viška zemljanog materijala.

Koji je rok završetka radova?

Rok izvođenja ovih radova je 3 godine, s tim što spremnost i kapaciteti koje firma ima omogućavaju da se ovakvi projekti mogu izuzetno kvalitetno odraditi i pre roka.

Ponuda Brendova

Uporedi auto(0) ×

Uporedi Obriši sve
sr_RSСрпски језик

U skladu s novim smernicama o privatnosti, moramo da vas pitamo za pristanak za korišćenje kolačića.

PRITISNITE DUGME SLAŽEM SE KAO POTVRDU DA STE RAZUMELI OVAJ TEKST